Vážení zákazníci, vplyvom sezónneho vyťaženia u našich dopravcov, môže dôjsť k oneskoreniu doručenia Vašej objednávky. Prosíme Vás o zhovievavosť a pochopenie. Ďakujeme.

Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

5 pravidiel, ako bezpečne jazdiť v kolóne

Aj napriek tomu, že na slovenských cestách a diaľniciach by vodiči kvôli každodennej praxi mali mať správanie v kolóne perfektne nacvičené, stretávame sa stále príliš často s tým, že niektorí nedodržiavajú ani základné pravidlá jazdy v kolóne. Tým ešte viac paralyzujú už tak hustú premávku. Zopakujme si preto 5 pravidiel, ako bezpečne zvládnuť situácie typické pre zápchu na cestách.

Pravidla jízdy v koloně

Pri jazde v kolóne nám rýchlo dochádzajú nervy. Je však nutné za každú cenu dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidlá slušnosti, aby sme predišli zbytočným škodám alebo ohrozeniu na životoch.

1. Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti

Základná poučka z autoškoly je aplikovateľná vždy a jej dodržiavanie je úplne zásadné preto, aby sme zvládli prvé okamihy stretnutia s kolónou. Len čo sa vozidlo na diaľnici pohybuje rýchlosťou 130 km/h a vozidlá pred ním začnú prudko brzdiť kvôli kolóne, menšia vzdialenosť ako odporúčaných 70 metrov môže mať katastrofálne následky. Ako pomôcka je často uvádzané pravidlo dvoch sekúnd. Teda ak prejde vozidlo pred vami okolo určitého záchytného bodu (dopravná značka, most, výjazd z diaľnice…), odpočítajte dve sekundy, po uplynutí ktorých by ste tento bod mali míňať. 

Nezabudnite tiež, že aby ste mohli zavčasu zabrzdiť, sú nevyhnutné aj kvalitné pneumatiky!

Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti platí aj pri samotnej jazde v kolóne. Zvlášť v dlhotrvajúcej hustej premávke vodiči strácajú koncentráciu, pri pomalom posúvaní sa venujú iným činnostiam a ani pri plynulej pomalej jazde nemusia včas zareagovať. Nejde o závažné nehody, ale aj drobné zrážky môžu premávku ešte viac obmedziť. 

2. Pruh pre sanitku

Pri nehode na diaľnici, ku ktorej mieri vozidlo záchrannej služby, rozhodujú o životoch zranených cenné minúty. Vytvorenie trojmetrového pruhu na prejazd sanitky je teda pre ich záchranu úplne zásadné. Veľkou a bohužiaľ častou chybou vodičov je, že sa začnú radiť na správne miesto až vtedy, keď počujú sirénu. To už ale býva neskoro a vodič sanitky prichádza o ďalšie sekundy, lebo nemôže ísť dostatočne rýchlo, kým sa všetci oneskorenci zaradia. Uličku je potrebné vytvárať hneď, len čo dochádzate ku kolóne, a to aj vtedy, keď vozidlá pred vami toto pravidlo nerešpektujú. Akým spôsobom sa radia vozidlá v Českej republike?

  • Na dvojprúdovej komunikácii je pás pre sanitku uprostred, vozidlá sa teda radia na obidva okraje vozovky.
  • Na trojprúdovej komunikácii sa vozidlá v ľavom pruhu radia na ľavý okraj vozovky, vozidlá v pravom a prostrednom pruhu sa radia vpravo a zachovávajú dva pruhy v tesnej blízkosti. 
  • Na štvorprúdovej komunikácii sa zase vozidlá v ľavom pruhu radia na ľavý okraj vozovky, vozidlá v troch zvyšných pruhoch sa radia opäť čo najviac doprava. 

Prečítajte si tiež, ako sa zachovať pri dopravnej nehode.

3. Pravidlo striedavého radenia

Tzv. zipsovanie (striedavé radenie) je veľká téma, pretože v každej kolóne sa vždy nájde jedinec alebo aj celá skupina vodičov, ktorí nerešpektujú pravidlá v zúženom pruhu. Najväčšie komplikácie pri jazde v kolóne, ktorá končí zúžením, spôsobuje snaha zaradiť sa do pruhu príliš zavčasu, nedanie prednosti vozidlu, ktoré dochádza k zúženiu, a tiež vynucovanie zaradenia skôr ako na konci pruhu. Tieto prehrešky spôsobujú ďalšie komplikácie a spomalenie jazdy v kolóne a bohužiaľ často je toto nevhodné chovanie nákazlivé. 

Jazda v kolóne končiaca zúžením má byť plynulá, ohľaduplná, s dostatočnými rozstupmi, ktoré umožnia zaradenie vozidiel z končiaceho pruhu. Pravidlo zipsu znamená, že vozidlá z končiaceho pruhu sa striedajú s vozidlami v priebežnom pruhu tak, aby vždy prešlo jedno vozidlo z každého pruhu. Ani džentlmenské správanie nie je pri zipsovaní opodstatnené. Ak pustíte pred sebe viac ako 1 vozidlo, spomalíte tým celý priebežný pruh. Platí tiež, že automobily v končiacom pruhu majú dôjsť až na jeho úplný koniec, aby nebola narušená plynulosť premávky. 

4. Odbočovací pruh

Nekonečná jazda v kolóne zvádza k využitiu voľného odbočovacieho pruhu a k vynútenému zaradeniu na začiatok kolóny. Ide hlavne o porušenie nepísaných pravidiel slušnosti, ale tiež tým môžete zbytočne zbrzdiť ďalších vodičov, ktorí chcú odbočovať. V prípade už spomínanej sanitky, ktorá môže týmto smerom pokračovať, nemáte v takej chvíli kde uhnúť. Pri dochádzaní ku kolóne sa vždy zaraďte na jej koniec a odbočovací pruh nechajte voľný

5. Svetelná komunikácia

Najmä začínajúci vodiči a vodičky môžu v hustej premávke váhať so zaradením do pruhu a vyčkávajú dlhšie, ako je potrebné. Dajte im bliknutím diaľkových svetiel vedieť, že o nich viete a púšťate ich. Je to efektívnejšie, než byť netrpezlivý a vraziť im priamo do plechov vo chvíli, keď sa rozhodli zaradiť. A opačne, keď na vás vodič zabliká, jednajte rýchlo. Vodič, ktorý vám signalizuje, má pre to svoj dôvod. Poslúchnite preto jeho výzvu, a to aj v prípade, že podľa pravidiel má prednosť on. Nezabudnite tiež, že ako ospravedlnenie za svoju chybu alebo ako poďakovanie za ohľaduplnosť je slušné poslať signál bliknutím výstražných svetiel

Poznáte aj ďalšie pravidlá bezpečnej jazdy?

A ako sú na tom vaše pneumatiky? Keď sa nečakane stretnete s kolónou, pri brzdení oceníte kvalitné pneumatiky s dostatočne hlbokou vzorkou, ktoré vám zaručia čo najkratšiu brzdnú dráhu. Ak vaše pneumatiky začínajú byť opotrebované, neriskujte a kúpte si nové kvalitné pneumatiky.

     

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru