Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho sa vzťahujú výlučne na prípady obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý má v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka postavanie spotrebiteľa, t.j. fyzickej osoby ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim sa na účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť AZ pneu s. r. o., so sídlom: Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 912 951, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 107819/B, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú produkty dostupné na webstránke v čase zadania objednávky, a ktoré môžu byť predmetom objednávky kupujúceho, 

Obchodom sa na účely týchto VOP rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho nájdete tu: https://www.az-pneu.sk/kontakt

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho – maloobchod
Všeobecné obchodné podmienky – dodávateľské a Reklamačný poriadok predávajúceho – velkoobchod
Odstúpenie od zmluvy
Reklamačný dotazník
Návod k montáži kolies
Ochrana osobných údajov
História – Všeobecné obchodné podmienky platné do 25.3.2021

 

Nahoru