Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Odtiahli vám auto? Čo robiť, keď nenájdete svoje vozidlo tam, kde ste ho odstavili

Nie je žiadnou novinkou, že ak svoje auto zaparkujete niekde, kde je to zakázané alebo kde bude tvoriť prekážku cestnej premávky, môže vás po návrate čakať nemilé prekvapenie. Odtiahnuté auto. Čo robiť a na koho sa obrátiť, keď nenájdete svoje vozidlo tam, kde ste ho odstavili?

Odtiahnutie auta

Viete, ako postupovať, keď vám odtiahnu auto? Pripravte si všetky doklady, ktoré budete potrebovať, aby ste ho získali späť.

Kedy vám môžu odtiahnuť auto

Nie vždy, keď zle zaparkujete, vám hneď odtiahnu vozidlo. V lepšom prípade dostanete pokutu, v horšom prípade bude na kolese namontované blokovacie zariadenie, tzv. papuča. Tak či onak, sú to oveľa lacnejšie varianty ako samotné odtiahnutie. O odtiahnutí vozidla rozhoduje mestská alebo štátna polícia podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že auto tvorí prekážku a ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vozidlo môže byť odstránené v prípade, keď stojí na ceste vrátane chodníka, ak stojí:

  • na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
  • na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
  • bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky, 
  • na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.

Čo robiť, keď nenájdete svoje vozidlo tam, kde ste ho odstavili

V prípade, že nenájde svoje vozidlo na mieste, kde ste ho odstavili, volajte políciu na telefónnom čísle 159, prípadne 158, alebo priamo navštívte najbližšiu policajnú stanicu. Práve tam vás budú informovať, či bolo vaše auto odtiahnuté, a ak áno, kde a za akých podmienok si ho môžete prevziať. V Bratislave si túto informáciu môžete rýchlo overiť aj na stránke www.msp.bratislava.sk. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla. Odtiahnuté vozidlo vám bude vydané po vašom poučení o priestupku a po jeho prerokovaní v zmysle platnej právnej úpravy. Následne po preverení vlastníckeho vzťahu k odtiahnutému vozidlu a po podpise protokolu o vydaní vozidla preberajúcim, vám bude odtiahnuté vozidlo vydané. Vozidlo si môžete prevziať iba v prípade, keď ste jeho majiteľom uvedeným v technickom preukaze. Ak nie ste majiteľom, budete potrebovať plnú moc.

Odtiahli vám vozidlo? Radšej si ho pri prevzatí poriadne skontrolujte

Odtiahli vám auto? Radšej si pri prevzatí poriadne skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu. Pri manipulácii sa niekedy odťahovacím firmám môže stať, že poškriabu lak alebo poškodia časť karosérie. Najčastejšie dochádza ku škodám na blatníkoch, povrchu diskov a na pneumatikách. Ak je to práve váš prípad, nebojte sa požiadať o náhradu. Sťažnosť môžete podať písomne priamo na podateľni príslušného úradu alebo elektronicky, najčastejšie e-mailom. V žiadosti je potrebné uviesť poznávaciu značku vozidla, dátum manipulácie a dôvod podania, čiže čo konkrétne bolo na vozidle poškodené. Rozhodne odporúčame doložiť aj fotodokumentáciu dokladajúcu rozsah škody.

Na čo máte nárok

Príslušný úrad má na vyjadrenie k sťažnosti spravidla 30 dní. Preukázané škody hradí po dohode zmluvná odťahovacia firma, ktorá má pre tieto prípady uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Práve preto si pracovníci odťahovacej služby robia fotodokumentáciu pred manipuláciou a po nej. Je teda na prevádzkovateľovi vozidla, aby dokázal príčinnú súvislosť vzniku škody s manipuláciou. Realita je však taká, že máloktorá sťažnosť je uznaná ako opodstatnená. V prípade, že áno, potom výška finančnej kompenzácie závisí od veku a značky vozidla.

 

Kúpte si kvalitné pneumatiky, ktoré ani odtiahnutím neutrpia

 

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru