Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Pozor na homologovaná kolesá z Číny

V poslednej dobe sa aj na českom trhu objavujú oceľové disky pôvodom z Číny, ktoré sú v rámci aftermarkete ponúkaná miesto originálnych náhradných dielov. Zákazníkov u týchto kolies láka nízka cena, ktorá je však zrejme ich jedinou výhodou. Kvalita týchto výrobkov je pre odborníka sporná už na prvý pohľad, dôležitejšie však je, ako môže ovplyvniť bezpečnosť automobilov.

S čínskymi kolesami určenými pre náhradnú spotrebu sa u nás stretávajú aj predajcovia, respektíve servisy vozov renomovaných značiek. Dokonca sa objavila kolesá rozmeru 5J x 14 ET 35 určená pre automobily Škoda, ktorá bola balená v papierových škatuliach s príslušným logom, hoci s výrobcom originálnych náhradných dielov nemala nič spoločné. V Nemecku, kde sa čínska kola objavila skôr ako v Českej republike, sa niektoré z nich na zákazku podrobila štandardnom testom Združenie pre technickú kontrolu (TÜV) Pfalz sídliacemu v Kaiserslauterne (Porýnie-FALZ). Ukázalo sa, že testovaná kolesá majú nielen nižšiu kvalitu (napríklad nekvalitné zvary alebo nízku ochranu pred koróziou), ale že svojim spracovaním môžu v prevádzke ohroziť bezpečnosť automobilu a jeho posádky.

Testy potvrdili dojem

Oceľové ráfiky čínskej výroby boli pri teste porovnávané s originálnymi náhradnými dielmi (OE) schválenými na predaj poprednými európskymi výrobcami automobilov. Testu sa podrobilo celkom osem kôl od troch čínskych výrobcov, ktorých produkty sú značené iba skratkami YA (YB), SZA a Q / RAQG. Od prvého bolo k dispozícii päť vzoriek, od druhého dva a od tretieho jeden. Kolesá bola vždy porovnávaná s kolesami určenými pre výbavu originálnymi náhradnými dielmi konkrétnych automobilov danej značky a typu, prípadne aj roku výroby, resp. modelového roku.

V prvom prípade u prvého výrobcu, ktorý bol typický aj pre ostatné vzorky, bolo testované koleso YA 531 určené pre VW Golf IV od dátumu výroby 09/97. Porovnávané bolo s okolo KFZ 7600 (alternatívne tiež s kolesami KRP VO514009 a SRD 143401) v rozmere 14x6J. Koleso YA 531 nevyhovelo už pri meraní hrúbky materiálu: disk mal 4,0 mm, požiadavka OE je 3,8 mm, golier mal 3,0 mm, požiadavka OE je 2,6 mm. Nameraná hrúbka laku v otvoroch pre skrutky bola 60 až 85 μ, požiadavka OE je 15 až 20 μ. Výsledkom všetkých týchto nedodržané rozmerov je vyššia hmotnosť kolesa: nominálne 7,5 kg (plus mínus 5%), skutočná 8,7 kg = + 16%.

Hlavné zistené nedostatky u kolesa:
– Vetracie otvory v disku nie sú umiestnené zhodne s otvormi u referenčného kola
– Priemer centrálneho otvoru príliš malý
– Kužeľové dosadacia plocha u skrutiek miesto guľové? možné povolenia a strata skrutiek
– Dosadacia plocha kolesá sa nezhoduje s originálom
– Pevnostný test špeciálne uskutočnený u tohto kola musel byť opakovane zastavený kvôli vypadnutiu skrutiek. Po opakovanom štarte testu koleso prasklo pri dosiahnutí necelých 30% požadovanej minimálnej záťaže.
– Materiál použitý na disk a golier je normálne uhlíková oceľ a nie predpísaná vysokopevnostné (nedostatok sa vyskytol u všetkých testovaných kolies).

Rôzne kolesá, rovnaké vady

U druhého kola? YA 529 pre VW Passat od modelového roku 2001 (B5)? boli proti prvému vzorke navyše zistili rozdiely v lícovanie kolies a bŕzd, priemer stredovej diery bol príliš veľký a hmotnosť kolesa bola vyššia než predpísaná dokonca o 37%. U tretieho vzorke išlo o koleso YA 530 určené pre VW Polo a pre Seat Arosa. U tohto kola boli proti predchádzajúcim dvom typom zistené nepresné zvary, ktoré by mohli viesť k úniku vzduchu. Štvrtý vzorka s označením YA 525 určený pre Fiat Punto (rozmer 14×5 ½ J) vynikal? najmä v nesprávnom umiestnení vetracích otvorov, ktoré sa tentoraz líšilo od referenčného kolesa vo zvislom i pozdĺžnom smere. Zarážajúce bola hmotnosť kolesa? o 40,8% vyššia proti originálu.

Posledným okolo prvého výrobcu bolo YB 531 v rozmere 15x6JJ, ktoré bolo určené pre Mazdu 626. Špecifikom tohto kola bola geometrická odchýlka vo vnútornej časti spôsobená nepresnými a opravovanými zvary. U kolesa bola tiež zistená nadmerná hádzavosť, a to radiálne aj bočné.

Test pevnosti katastrofou

U druhého výrobcu bola testovaná kolesá väčších rozmerov: prvé kolo SZA 9345 malo rozmer 15×6½J a určené bolo pre vozidlo značky Saab. Pri vetracích otvorov sa objavil ojedinelý prípad, keď dva otvory vôbec chýbali. Okrem toho sa umiestnenie otvoru pre ventilček nezhodovalo s OE. Pevnostný test sa nemohol uskutočniť kvôli deformácii otvorov pre skrutky, ktoré sa skrútili po použití uťahovacieho momentu vyššieho ako 10 kgm. Strata kolesa alebo jeho zničenie je v tomto prípade viac ako pravdepodobná.

Ako druhé bolo v tejto kategórii testované koleso SZA 9225 v rozmere 16×6 ½ J určené pre vozidlo značky Volvo. Umiestnenie vetracích otvorov opäť nesúhlasilo, rovnako ako poloha otvoru pre ventilček. Pevnostné test kolesa musel byť prerušený po niekoľkých sekundách? uvoľnili sa totiž všetky skrutky.

Od tretieho výrobcu bolo testované jediné koleso pod označením Q / RAQG v rozmere 14x5J určené pre vozidlá značky VW a Škoda. Práve tento bicykel sa na trhu objavilo v údajnom originálnom balení. Bicykel je značené ako H2, ale chýba u neho vnútorný výstupok, tj. Osadenie zabraňujúca skĺznutiu pneumatiky dovnútra. Konštrukcia kolesa tak nezodpovedá značenie, pretože v tomto prevedení ide o koleso H1. Ani toto koleso neobstálo v pevnostným teste, keď namerané hodnoty boli 10% pod minimálnou požiadavkou. Navyše na otvore ventilček bol zistený nedostatok, ktorý môže spôsobiť únik vzduchu z pneumatiky.

Neuspelo ani jedno

Výsledky testov sú podľa metodiky TÜV úplne nevyhovujúce. Napríklad rozdiely v lícovanie kolies a bŕzd môžu v niektorých prípadoch vôbec znemožniť montáž kolesa na vozidlo. Kuželová dosadacia plocha skrutiek miesto guľové zase hrozí stratou upevňovacích skrutiek a tým aj celého kola. Rovnako tak príliš veľké otvory pre skrutky môžu viesť k ich povolenia a strate. To isté hrozí kvôli silnej vrstve laku v dosadacej ploche skrutiek. A nadmerná hmotnosť kolesa (až + 40,8%) môže spôsobiť iné ako očakávané správanie vozidla. Pritom vyššia hmotnosť v tomto prípade nesúvisí s vyššou pevnosťou. Vzhľadom na použitie normálnej uhlíkovej ocele a nie predpísané vysokopevnostnej, prípadne kvôli ďalším opísaným vadám, všetky kolesá, ktorá pevnostné test absolvovala, v ňom neuspela.

TÜV Pfalz, ktorá kolesá testovala pre nemeckého importéra, v závere konštatovala, že všetky kolesá vykazovala obdobné nedostatky a výsledky všetkých testov boli vyhodnotené ako nevyhovujúce. Pre predajcov náhradných dielov je rozhodujúce zistenie, že bezpečnostné riziká vyplývajúce z popísaných porúch u jednotlivých kolies sú vysoké a že predajom závadných výrobkov by sa v tomto prípade mohli vystavovať aj nebezpečenstvo súdneho stíhania.

Horák J. (2008); Čínska kola v testoch neprešla; Pneurevue 15 (3): 60? 61

Nahoru