Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Registračný poplatok za auto, viete, koľko zaplatíte?

Chystáte sa kupovať ojazdený automobil? Pozor na registračný poplatok pre ktorý sa vám výhodná kúpa môže pekne predražiť. Koľko zaň v súčasnosti zaplatíte a kedy ho naopak platiť nebudete?

Prasiatko na aute

Pri prepise vozidla môžete ušetriť za poplatok. Napríklad vtedy, keď ho budete registrovať elektronicky. 

Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel

Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel, ľudovo označovaný ako registračný poplatok, je zákonom stanovený poplatok, ktorý sa platí pri prepise vozidla na iného majiteľa. Výška poplatku závisí od výkonu motora a veku vozidla, pričom sa zohľadňuje vplyv konkrétneho vozidla na životné prostredie. Vyšší poplatok teda zaplatia majitelia starších vozidiel s väčšou produkciou emisií. Zvýhodnené sú naopak vozidlá, ktoré využívajú alternatívny pohon.

Kto je oslobodený od platby registračného poplatku

Podľa zákona sú od platby registračného poplatku oslobodené nasledujúce osoby a vozidlá:

– Osoby, ktoré nadobudli motorové vozidlo dedením.

– Osoby, u ktorých dochádza k prepisu na základe úradného príkazu, rozhodnutia súdu alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

– Osoby, ktoré sú držiteľmi motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak im bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z.

– Osoby, ktoré sú držiteľmi motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z.

Týka sa vás registračný poplatok? Viete, koľko zaplatíte?

Registračný poplatok sa vypočíta podľa vzorca: sadzba poplatku podľa výkonu motora × koeficient zostatkovej hodnoty vozidla. Tento poplatok v sebe zahŕňa aj poplatok za vydanie nových dokladov k motorovému vozidlu pre nového majiteľa. Ak sú kupujúci a predávajúci z iných okresov, bude k výslednej cene potrebné pripočítať ešte správny poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie ŠPZ, ktorého základná sadzba je 33 eur.

Tabuľka č. 1 Koeficient výkonu motora

Výkon motora v kW Poplatok v eurách
nad do
80 (vrátane) 33 
80 86 (vrátane) 90 
86 92 (vrátane) 110 
92 98 (vrátane) 150 
98 104 (vrátane) 210 
104 110 (vrátane) 260 
110 121 (vrátane) 360 
121 132 (vrátane) 530 
132 143 (vrátane) 700 
143 154 (vrátane) 870 
154 165 (vrátane) 1100
165 176 (vrátane) 1250 
176 202 (vrátane) 1900 
202 228 (vrátane) 2300 
228 254 (vrátane) 2700 
254 a viac 3900

Tabuľka č. 2 Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

Vekové koeficienty
Prvá evidencia  1
Do 1 roka  0,82
Do 2 rokov 0,68
Do 3 rokov 0,56
Do 4 rokov 0,46
Do 5 rokov 0,38
Do 6 rokov 0,32
Do 7 rokov 0,26
Do 8 rokov 0,23
Do 9 rokov 0,19
Do 10 rokov 0,16
Do 11 rokov 0,14
Do 12 rokov 0,12
Do 13 rokov 0,10
Do 14 rokov 0,09
Do 15 rokov 0,08
Do 16 rokov 0,07
Nad 16 rokov 0,06

 

Zvýhodnený registračný poplatok

Zvýhodnený registračný poplatok sa týka vozidiel: 

S alternatívnym pohonom ako je hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické auto, motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorové vozidlo s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG), motorové vozidlo na vodíkový pohon. V rámci registrácie týchto vozidiel je poplatok znížený o 50 %, najviac však na 33 eur. 

– Kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie a s výkonom motora do 110 kW vrátane. A to v prípade, ak je novým majiteľom osoba uplatňujúca nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

– Majiteľom ktorých je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol jej na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z.

Ako ušetriť na správnych poplatkoch?

V prípade, že budete prihlasovať vozidlo elektronicky, môžete na správnych poplatkoch ušetriť až 70 eur. Sadzba za elektronické prihlásenie motorového vozidla je totiž znížená o 50 % z každého vyššie uvedeného poplatku. Podmienkou je elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód – BOK a kvalifikovaný elektronický podpis – KEP. Zľavu môžete uplatniť iba na ústrednom portáli verejnej správy v oblasti dopravy. 

Chystáte sa kupovať ojazdené auto? Okrem registračnej dane venujte pozornosť aj technickému stavu vozidla vrátane pneumatík. Práve tie vám totiž môžu o aute prezradiť veľa vecí.

 

Kúpte si nové kvalitné pneu

 

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru