Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Skladovanie benzínu a nafty má svoje pravidlá. Dodržujete ich?

Aj pohonné hmoty majú svoju trvanlivosť a doba ich použiteľnosti nie je večná. Ak ste sa pod tlakom rastúcich cien nafty a benzínu rozhodli natankovať nejaký ten liter do zásoby, prečítajte si, ako dlho vydrží v kanistri a či pri jeho skladovaní neporušujete zákony alebo bezpečnostné predpisy.

ako skladovať kanister s benzínom

Robíte si zásoby pohonných hmôt? Potom by ste ich mali správne skladovať.

Keď ceny pohonných hmôt klesajú, mnohí vodiči vyrážajú k čerpacím staniciam s kanistrami, aby ušetrili peniaze. Dlhodobé skladovanie nafty alebo benzínu však ovplyvňuje ich kvalitu a pôvodný zámer sa tak môže ľahko predražiť. Nehľadiac na to, že prekročením povoleného množstva, ktoré je možné uložiť v garáži, dochádza k porušeniu vyhlášky o protipožiarnej bezpečnosti.

Pri skladovaní horľavín dodržujte základné pravidlá

Pohonné hmoty patria medzi nebezpečné horľaviny, preto je potrebné s nimi takto zaobchádzať. Ak ich skladujete v garáži, mali by ste ich uchovávať v uzavretých nádobách mimo dosahu slnečného svetla a nevystavovať ich otvorenému ohňu. V ich blízkosti rozhodne nefajčite ani nezapaľujte sviečky. Benzín totiž potrebuje na zapálenie iba 21 °C. Pri tejto teplote sa z neho uvoľňuje dostatočné množstvo výparov na to, aby so vzduchom vytvorili horľavú zmes.

Normy a vyhlášky stanovujú v požiadavkách na skladovanie pohonných hmôt, že ich nesmiete skladovať v spoločných a pivničných priestoroch bytových domov alebo ubytovacích zariadení. V individuálnych alebo radových garážach môžete uložiť najviac:

  • 40 litrov pohonných hmôt pre osobné automobily, 
  • 80 litrov pre nákladné automobily
  • a 20 litrov oleja na jedno parkovacie miesto.

Ako dlho vydrží benzín v kanistri?

Benzín, naftu a etanol sa odporúča skladovať a používať maximálne 2 roky po natankovaní. Počas tohto obdobia nestratia svoju kvalitu, ak ich budete:

  • uchovávať v certifikovaných nádobách bez prívodu vzduchu, 
  • chrániť pred denným svetlom,
  • skladovať v priestore, v ktorom udržíte teplotu medzi 10 a 20 °C.

Podmienky v bežných garážach ale nie sú ideálne. V prípade benzínu preto odporúčame dodržať hornú hranicu použiteľnosti 6 mesiacov. Má to však niekoľko háčikov. Počas roka sa totiž predávajú rôzne triedy benzínu v závislosti od ročného obdobia. Letný, prechodový alebo zimný by ste teda mali používať v danom období. 

Ďalšou prekážkou sú jeho chemické vlastnosti. Vplyvom zmien okolitých teplôt a vlhkosti vzduchu sa z benzínu vyparujú prchavé látky, čo má vplyv na štartovanie. V zle uzavretej nádobe zase môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary alebo k oxidácii.

Namiesto šiestich mesiacov sa teda radšej riaďte časovým horizontom troch mesiacov. Podľa výrobcov je to čas, po ktorý si benzín za normálnych podmienok zachováva svoje vlastnosti. Určite nenalievajte do nádrže benzín z kanistra, ktorého vekom si nie ste istí, alebo v ktorom sa objavuje kal a iné usadeniny.

ako naliať naftu z kanistra

Skladovanie pohonných hmôt v nehomologovaných nádobách môže viesť k poškodeniu palivového systému.

Ako dlho skladovať naftu?

S naftou je to o niečo jednoduchšie ako s benzínom. V kanistri vydrží približne dvojnásobný čas, ale k zhoršeniu kvality môže prispieť aj okolitá vlhkosť alebo skladovanie na svetle. Aj v prípade nafty počítajte s tým, že počas roka natankujete na čerpacích staniciach letnú, prechodovú, zimnú alebo arktickú naftu. A tú, ktorú máte od leta uloženú v garáži, v zime do nádrže určite nelejte. Doba použiteľnosti skladovanej nafty závisí aj od jej typu.

Klasická motorová nafta

Na klasickú naftu bez biozložiek sa podľa noriem vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, ale rovnako ako v prípade benzínu len v prípade, že ju skladujete za stanovených podmienok. Ak sa podmienky vzďaľujú od ideálu, môžete počítať so zhruba šesťmesačnou zárukou bez zmeny kvality. Rozhodujúci je však skutočný stav nafty. 

Predtým než sa rozhodnete doliať ju z kanistra, vylúčte riziká, ako sú obsah kalu, parafínu alebo mechanických nečistôt. Naftu by ste mali tiež raz za čas premiešať a najlepšie už pri napĺňaní kanistrov pridať aditíva. Predĺžite tak jej životnosť a prospeje to aj motoru vášho vozidla. 

Bionafta

Nafta s prímesou biozložky je na tom oveľa horšie. Prítomnosť FAME (Fatty Acid Methyl Ester), ktorá vo všetkých krajinách EÚ predstavuje do 7 % objemu, má negatívny vplyv na dobu skladovateľnosti. Výrobcovia odporúčajú skladovať tento typ nafty maximálne 4 mesiace. Tato alternatíva pre ekologickejšiu dopravu je totiž oveľa náchylnejšia na vlhkosť a rada na seba viaže vodu. Odporúčame ju skôr neskladovať a jazdiť len na zásoby v nádrži. 

Potrpíte si na spotrebu a ešte ste neprezuli? Nejazdite v lete na zimných pneumatikách, prezujte svoje vozidlo na letné, ktoré oceníte aj pri prudšom brzdení.

 

Vybrať si nové letné pneumatiky

 

Nahoru