Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Viete, ako má vyzerať kúpna zmluva na auto?

Kúpna zmluva na auto jasne vymedzuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho podľa § 588 Občianskeho zákonníka, prípadne § 409 Obchodného zákonníka. Podpisom zmluvy si zaistíte bezproblémový prevod ojazdeného automobilu aj nárok na prípadnú reklamáciu, ak sa objavia predávajúcim zámerne zamlčané nedostatky na vozidle. Nespoliehajte sa na ústne dohody ani medzi známymi!

Ako má vyzerať kúpna zmluva na auto

Pri kúpe ojazdeného vozidla venujte pozornosť kúpnej zmluve. Aby ste sa aj v budúcnosti vyhli nepríjemným prekvapeniam, mala by obsahovať základné náležitosti. Na ústne dohody sa nespoliehajte!

Čo musí obsahovať kúpna zmluva na auto

Kúpna zmluva je najdôležitejším dokumentom pri kúpe, predaji a prípadnej reklamácii vozidla. Ak ju napíšete dobre, bude vám slúžiť ako poistka pre prípad, že by sa vyskytli nejaké komplikácie. Preto by ste v nej mali uviesť čo najviac informácií – od povinných identifikačných údajov až po tie nepovinné, ktoré opisujú stav vozidla. Čím podrobnejšia bude zmluva, tým lepšie pre obidve strany. Aké podstatné náležitosti by teda mala obsahovať?

►  Označenie zmluvných strán: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu prodávajícího a kupujícího alebo splnomocnených osôb, prípadne názov a sídlo firmy, IČO a DIČ

►  Dátum uzavretia kúpnej zmluvy na auto

► Technické údaje o vozidle: značka, model, farba, registračná značka, VIN, rok výroby, dátum prvej registrácie, číslo technického preukazu, počet najazdených kilometrov, dátum poslednej technickej kontroly

►  Zoznam príslušenstva vozidla: počet kľúčov, servisná knižka, súprava zimných/letných kolies alebo pneumatík, tuningové doplnky a ďalšie odovzdávané vybavenie a dokumenty

►  Cena predávaného vozidla, lehota na zaplatenie a pokyny na platbu

►  Čestné prehlásenie predávajúceho, že je predmetné vozidlo jeho majetkom a nie sú s ním spojené žiadne záväzky

►  Aktuálny stav vozidla vrátane jeho histórie a chýb

►  Informácie o termíne a priebehu prepisu vozidla

►  Odovzdávací protokol

►  …a samozrejme nevyhnutné podpisy zmluvných strán

Patrí auto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Pomerne bežnou záležitosťou je skutočnosť, že auto patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, preto by ste pri uzatváraní kúpnej zmluvy nemali na to zabúdať. Ak za stranu predávajúceho koná iba jeden z manželov, mal by mať od svojej druhej polovičky písomný súhlas s predajom vozidla. V opačnom prípade nebude obchod z právneho hľadiska platný.

Čo robiť, keď ste si kúpili auto so stočeným tachometrom? >>

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Ak boli kupujúcim počas nasledujúcich 6 mesiacov zistené predávajúcim zamlčané nedostatky na vozidle, ktoré majú vplyv na bezpečnosť používania, a ak nedostatky predávajúci neopraví do 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na auto. Pri kúpe vozidla v autobazáre je záručná lehota 24 mesiacov.

To sa však netýka nedostatkov, ktoré vznikli až po prevode vozidla na nového vlastníka. Ako dôkaz môže slúžiť fotodokumentácia častí vozidla urobená pri predaji. 

Nepríjemným prekvapeniam možno predísť tak, že si kupujúci pozve ku kúpe automechanika, ktorý na vozidle bezpečne pozná aj skryté nedostatky. 

Skrytá chyba na aute

Aj keď máte nárok na reklamáciu skrytej chyby, radšej si nechajte vozidlo včas odborne skontrolovať. Je to lepšie, ako keby ste mali riešiť nečakanú poruchu v premávke.

Zodpovednosť za chyby vozidla

So skrytými chybami to ale nie je také jednoznačné. Nie každá chyba, ktorá sa prejaví v zákonnej lehote, sa považuje za skrytú. Rozhoduje o tom miera používania a opotrebovania vozidla. Ak už má auto niečo najazdené, možno predpokladať, že vzniknuté chyby budú zodpovedať jeho bežnému opotrebovaniu alebo veku. Za tie už predávajúci neručí.

Prasklo vám čelné sklo? Poradíme vám, čo robiť v takejto situácii. >>

Čo treba zariadiť bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy na auto?

►  Od podpisu kúpnej zmluvy na ojazdené auto má kupujúci 10 pracovných dní na podanie žiadosti o prevod vlastníctva vozidla na príslušnom Dopravnom inšpektoráte

►  Ešte pred registráciou je však potrebné uzavrieť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čiže povinné ručenie. Poistenie je možné uzavrieť online alebo na pobočke poisťovne, ktorá vám vystaví tzv. zelenú kartu. Aby ste sa vyhli komplikáciám s nepoisteným vozidlom, uzatvorte povinné ručenie ideálne v deň jeho kúpy.

Povinné ručenie pôvodného majiteľa nezaniká automaticky. Predávajúca strana musí poisťovni oznámiť zmenu vlastníka vozidla. K žiadosti o ukončenie zákonného poistenia je potrebné doložiť aj nový veľký technický preukaz s identifikáciou nového majiteľa.

►  Po prepise vozidla by mala nasledovať návšteva autoservisu a podrobná prehliadka vozidla, pokiaľ nebola súčasťou procesu predaja. Okrem prípadnej výmeny oleja a ďalších prevádzkových kvapalín a filtrov môže špecialista zistiť aj ďalšie problémy, ktoré je potrebné odstrániť, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky vozidla.

Ak patríte k tým, ktorí sa chystajú predať svoje vozidlo, iste oceníte pár tipov, ako zvýšiť hodnotu ojazdeného vozidla. Prečítajte si náš článok, v ktorom nájdete všetko podstatné zhrnuté do 10 bodov.

 

10 tipov, ako zvýšiť hodnotu ojazdeného auta

 

Zdroj fotografií: Depositphotos

Nahoru