Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Vodičské preukazy na vedenie dvojstopových motorových vozidiel: Čo a od koľkých rokov môžete šoférovať?

V minulom článku o vodičských oprávneniach sme sa zamerali na motorky, skútre a mopedy, teraz sa budeme venovať osobným a nákladným vozidlám a poľnohospodárskej technike. Viete, že auto môžete viesť už od 17 rokov?

Jazda autom

Vodičské oprávnenie na vedenie dvojstopových motorových vozidiel môžete získať už od 17 rokov. 

Problematiku vodičských oprávnení v ČR upravuje Zákon č. 361/2006 Sb., o cestnej premávke, ktorý bol novelizovaný na základe európskej smernice o vodičských preukazoch 2006/126/ES. Táto smernica uvádza do súladu všetky skupiny a podskupiny vodičských oprávnení pre celú EÚ a krajiny EÚ musia uplatňovať jej pravidlá od 19. januára 2013.

Priblížme si skupiny vodičských oprávnení na vedenie dvojstopových motorových vozidiel:

SKUPINA B1

Toto je tá spomínaná skupina vozidiel, ktoré môžete viesť už po dovŕšení 16 rokov. Maximálny výkon vozidla je však obmedzený na 15 kW a hmotnosť v nenaloženom stave na 400 kg. Ak je vozidlo určené na prepravu tovaru, je povolená hmotnosť do 550 kg v nenaloženom stave.

SKUPINA B (+E)

Od 17 rokov je možné získať vodičské oprávnenie na vedenie osobného automobilu s hmotnosťou do 3,5 t s maximálne 9 miestami na sedenie vrátane vodiča. K takémuto autu možno pripojiť prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Ak by ste potrebovali pripojiť ťažšie prípojné vozidlo, potom nesmie byť celá jazdná súprava ťažšia ako 3,5 t alebo 4,25 t v prípade rozšíreného vodičského oprávnenia. Ak však získate ku klasickému „béčku“ oprávnenie skupiny E, prípojné vozidlo môže vážiť až 3,5 t.

Nezabudnite, že pokiaľ získate toto vodičské oprávnenie v 17 rokoch, do dovŕšenia 18 rokov musíte jazdiť s doprovodom, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B minimálne 10 rokov. 

S vodičským preukazom tejto skupiny môžete zároveň viesť motorové vozidlá skupiny AM, trojkolky zo skupiny A od 21 rokov, vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou a vozidlá skupiny B1. 

Fotografia vodičského preukazu

Vodičské oprávnenie skupiny B je vstupnou bránou pre skupiny C, D a E.

SKUPINA C1

Od rovnakého veku môže osoba s vodičským preukazom tejto skupiny viesť motorové vozidlá do 7,5 t, ktoré majú maximálne 9 miest na sedenie vrátane vodiča a s prípojným vozidlom s hmotnosťou do 750 kg.

SKUPINA C

Vodičský preukaz na nákladné vozidlo s hmotnosťou nad 3,5 t môžete získať až od 21 rokov. Aj v tomto prípade môžete viesť nákladné vozidlo s prípojným vozidlom s hmotnosťou do 750 kg alebo do 3,5 t v prípade vodičského preukazu skupiny E.

SKUPINA D1

Tzv. „malý vodičák“ na autobus patrí do skupiny D1. V tomto prípade môžete viesť autobus, ktorý má okrem vodiča maximálne 16 miest na sedenie, s prípojným vozidlom s maximálnou hmotnosťou 750 kg. Tento vodičský preukaz možno získať vo veku 21 rokov.

SKUPINA D

Viesť autobus je možné od 24 rokov, prípadne od 21 rokov s obmedzením alebo v kombinácii s preukazom profesijnej spôsobilosti s rozšíreným školením. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich vozidiel, ak nemáte vodičské oprávnenie skupiny E, môžete za autobus pripojiť prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg.

Toto oprávnenie sa vyžaduje aj na vedenie trolejbusu, na ktorý musí mať vodič zároveň aj oprávnenie na vedenie koľajových vozidiel.

SKUPINA T

Do tejto skupiny patria traktory a pracovné stroje s vlastným pohonom, teda napríklad kombajny a iné poľnohospodárske stroje. V rámci oprávnenia môže byť k vozidlu pripojené prípojné vozidlo. Vodičský preukaz na traktor možno získať už vo veku 17 rokov.

Či už máte vodičský preukaz na osobné auto, na nákladné auto alebo na autobus, nikdy nezabudnite na povinnú výbavu!

SKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA ČO MÔŽETE VIESŤ SÚČASNE MINIMÁLNY VEK
B1 AM, trojkolky A1 16 rokov
B AM, A trojkolky od 21 rokov, A1 automaty, B1 17 rokov
C1 možno udeliť držiteľovi skupiny B 18 rokov
C možno udeliť držiteľovi skupiny B 21 rokov (18 rokov)
D1 možno udeliť držiteľovi skupiny B 21 rokov
D možno udeliť držiteľovi skupiny B 24 rokov (21 rokov)
T 17 rokov
E 18 rokov

Máte záujem o jednostopové vozidlá? Chceli by ste naskočiť do sedla motorky bez obmedzenia kubatúry? Pozrite sa na prehľadný zoznam skupín vodičských oprávnení na motocykle, štvorkolky alebo skútre.

Či už ste vodičom jednostopového alebo dvojstopového vozidla, nezabudnite aj na výber kvalitných pneumatík v AZ pneu.

 

Vybrať pneumatiky na svoje vozidlo

 

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru