Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Výmena sviečok v aute: Ako často ich meniť a aké vybrať?

Motor, štartér, nabitá autobatéria, prívod paliva…nielen hladká súhra týchto komponentov je potrebná na naštartovanie auta. Aby mohlo vo valci motora dôjsť k výbuchu alebo vznieteniu zmesi paliva a vzduchu po jeho stlačení, je dôležité mať v poriadku zapaľovacie, respektíve žeraviace sviečky. Ako vybrať sviečky do auta a kedy je čas na ich výmenu? Začítajte sa do nášho článku a zistite, aký je rozdiel medzi studenou a teplou sviečkou alebo čo znamená označenie na sviečkach.

žhavicí a zapalovací svíčky

Označenie sviečok vhodných pre váš motor nájdete v návode na obsluhu auta.

Sviečky sú nenahraditeľnou súčasťou pri štartovaní spaľovacích aj vznetových motorov. Obidva typy fungujú na podobnom princípe, s tým rozdielom, že naftový motor nepotrebuje na zapálenie zmesi vzduchu a paliva iskru, o ktorú sa v benzínovom motore stará zapaľovacia sviečka. Vznetový motor funguje pomocou žeraviacich sviečok, ktoré privedeným napätím vytvárajú teplo v spaľovacej komore, a po vstreknutí nafty dôjde vďaka vysokej teplote vo vnútri valca k vznieteniu paliva.

Minúta ticha dieselového motora

Časy, keď sa čakalo, kým žeraviaca sviečka dosiahne svoju prevádzkovú teplotu, aby motor mohol naštartovať, sú dávno preč. Dnes dochádza k rozžeraveniu v priebehu niekoľkých sekúnd, čo ocenia najmä vodiči v zime, keď sú okolité teploty pod bodom mrazu. Pre dieselové motory sú žeraviace sviečky v tomto ročnom období nevyhnutné, najmä pri studených štartoch, keď je stlačený vzduch veľmi studený a bez sviečky by sa jeho zmes s palivom nevznietila a motor by „nechytil“. Fungujú ako vykurovacia špirála, do ktorej vstupuje elektrický prúd a ten ju zahrieva na vysokú teplotu – dochádza k tzv. predžeraveniu. Keď zhasne kontrolka, vodič môže naštartovať motor. Existujú dva druhy žeraviacich sviečok.

Kovové kolíkové verzus keramické žeraviace sviečky

Žeraviace sviečky s kovovou tyčinkou obsahujú špirálu, ktorá je vo vnútri tyčinky. Tá je chránená vysoko stlačeným oxidom horečnatým, ktorý zároveň funguje ako vodič a prenáša teplo na vonkajšiu stranu. V tejto kategórii si môžete vybrať z týchto sviečok:

  • štandardné kovové sviečky
  • samoregulačné SRM sviečky
  • sviečky AQGS s rýchlym ohrevom

Keramické sviečky sú oproti tomu charakteristické veľmi vysokým bodom tavenia. Špirála je obklopená vysoko vodivým keramickým materiálom, ktorý odoláva vysokým teplotám, a spoločne dokážu dosiahnuť veľmi krátkeho času predžeravenia. V tomto type existujú:

  • samoregulačné SRC sviečky s kovovou vykurovacou špirálou
  • vysokoteplotné HTC sviečky s keramickým vykurovacím článkom 
  • NHTC sviečky s plne keramickým vykurovacím článkom pre najvyšší možný výkon

Výmena žeraviacich sviečok

Výmena sviečok, respektíve interval výmeny, sa pri vznetových motoroch spravidla odvíja od počtu studených štartov a kvalitná sviečka by mala vydržať približne 150-200 tisíc kilometrov. Ich životnosť však ovplyvňuje aj stav vozidla, štýl jazdy, miera preťažovania motora, kvalita paliva alebo motorového oleja, ale sú vystavené aj vibráciám, vysokému teplu a tlaku, spálenému palivu a korozívnym chemikáliám, takže nemusia vydržať tak dlho. Ak spozorujete, že auto horšie štartuje (najmä v zime), motor nemá pravidelný chod, zvyšuje sa spotreba paliva alebo z výfuku vychádza čierny alebo biely dym, sú to indície na ich výmenu. Ich stav môžete zistiť pomocou multimetra, ale ak sa nechcete púšťať do výmeny sami, môžete sa zveriť do rúk odborníkov v autoservise.

Nasávanie, kompresia, výbuch, výfuk

Na zapálenie palivovej zmesi v spaľovacom motore je potrebná iskra, ktorú vytvára zapaľovacia sviečka. Jej hlavnými časťami sú elektródy z irídia, ytria alebo zliatiny niklu, medzi ktorými dochádza k výboju a preskokovému napätiu, a izolátor, ktorý tvorí telo sviečky a najčastejšie je keramický. Pomocou závitov sa sviečky skrutkujú do hláv valcov.

Teplá a studená sviečka, čo znamenajú údaje na sviečke a ktorú vybrať?

Tepelná hodnota sviečky udáva jej tepelné zaťaženie, čiže optimálny rozsah teplôt spaľovania na jej špičke, ktorý je bežne medzi 500 °C až 850 °C (pásmo samočistenia sviečky). Pri vyšších teplotách môže dôjsť k samovznieteniu, pri ktorom sa zmes vzduchu a paliva predčasne zapáli, čo môže viesť k poškodeniu sviečky a následne aj k poškodeniu funkcie motora. Na druhej strane, pri nižších teplotách sa vytvárajú nánosy spalín, ktoré môžu spôsobiť zníženie napätia potrebného na vytvorenie iskry. Preto je dôležité vybrať sviečku s optimálnou teplotou v pásme samočistenia, ktorá je vhodná pre daný motor. Tepelná hodnota je na stupnici od 08 (studená) do 19 (teplá).

Musíte tiež vedieť, čo znamená označenie na sviečke, ktoré udáva typ sviečky, ale aj informácie o jej funkcii. Zapaľovacie sviečky majú kód zložený z písmen a číslic, ktorý má každý výrobca unikátny. V kóde nájdete rozmery puzdra, závitu a montážny kľúč, tepelnú hodnotu, špeciálne konštrukčné vlastnosti, materiály či vzdialenosti elektród. Pri výbere tej správnej sviečky nemusíte poznať všetky jej vlastnosti, ale označenie, ktoré je určené práve pre váš motor. Túto informáciu nájdete v návode na obsluhu vozidla alebo v prevodných tabuľkách zapaľovacích sviečok, tepelné hodnoty zistíte z montážnych tabuliek výrobcu.

svíčka s usazeninami

Čierna sviečka môže byť indikátorom výberu príliš studenej sviečky.

Výmena zapaľovacích sviečok

Zapaľovacie sviečky majú životnosť 15 – 90 tisíc kilometrov, niektoré 40 – 60 tisíc kilometrov, prípadný interval ich výmeny môže byť po štyroch výmenách oleja. Všetko závisí od materiálu elektród, stavu vozidla alebo komponentov, ktoré majú na sviečky vplyv. Zhoršený stav sviečky sa prejavuje klepaním alebo nepravidelným chodom motora, zlým štartovaním, prehrievaním motora alebo znížením jeho výkonu. Keď sa pozriete „pod kapotu“ môžete uvidieť rôzne zafarbenia:

  • spálená elektróda – znak, že je potrebné sviečku čo najskôr vymeniť, blíži sa koniec jej životnosti
  • sivé sadze na špičke sviečky – pravdepodobne spôsobené jazdou na krátke vzdialenosti, dajú sa vyčistiť kefkou a benzínom
  • žltá sviečka – žlté až žltohnedé škvrny môžu byť dôsledkom samovznietenia – zvolená príliš teplá sviečka
  • čierna sviečka – problém s usadzovaním spalín – zvolená príliš studená sviečka

Dôvodov, prečo sa na zapaľovacej sviečke tvoria rôzne farebné usadeniny, môže byť niekoľko. Ak ste bežný motorista, ktorý svoje auto považuje za spotrebný a úžitkový predmet, radšej sa obráťte na odborníkov. Náš bratislavský autoservis vám rád pomôže s diagnostikou aj s výmenou sviečok.

Chcem ísť do autoservisu

 

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nahoru