Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Zmeny v označovaní pneumatík – už ste si ich všimli?

Ak porovnávate parametre rôznych typov pneumatík aj podľa energetických štítkov, možno ste si všimli zmeny v označovaní. O úpravách európskych štítkov sa v kuloároch hovorilo už dlhšie, takže výrobcovia tak mali dostatok času na to, aby realizovali potrebné zmeny dané novou legislatívou. Odkedy táto úprava platí a prečo k nej došlo? Čo konkrétne sa zmenilo? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v nasledujúcich riadkoch.

nové štítkování pneumatik

Zoznámte sa s novým označovaním pneumatík.

Prečo sa mení označovanie pneumatík?

Európska únia dlhodobo usiluje o to, aby dochádzalo k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Svoju pozornosť zamerala aj na výrobcov a predajcov pneumatík, pretože emisie vo veľkej miere produkujú dopravné prostriedky pri svojej prevádzke. Cieľom nariadenia o označovaní pneumatík je zvýšiť bezpečnosť a environmentálnu účinnosť cestnej dopravy. Nové označenie uľahčí spotrebiteľom výber pneumatík, ktoré sú úsporné, bezpečné a majú nízku hladinu hluku.

Odkedy sa používajú nové štítky?

Nový systém označovania pneumatík platí od 1. mája 2021. Ide o nariadenie EÚ 2020/740, ktoré nahrádza predchádzajúce nariadenie ES 1222/2009.

Ktorých pneumatík sa týka nové označenie?

Nariadenie EÚ sa vzťahuje na pneumatiky zaradené do kategórií C1 (pneumatiky pre osobné vozidlá), C2 (pneumatiky pre ľahké dopravné vozidlá) a C3 (pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá). Energetické štítky však nenájdete napríklad na motocyklových pneumatikách, ani na dočasných náhradných pneumatikách či na pneumatikách pretekárskych vozidiel.

Nové nariadenie sa vzťahuje na všetky pneumatiky, ktorá sú prvýkrát dostupné na európskom trhu od 1. mája. Netýka sa pneumatík, ktoré boli predtým na trhu.

Aké údaje sú uvedené na nových štítkoch?

Energetické štítky sú v porovnaní s predchádzajúcimi štítkami podrobnejšie, obsahujú špecifické symboly, zmenil sa aj spôsob zaradenia do kvalitatívnych tried. Na nových štítkoch nájdete:

Identifikácia pneumatík

Európsky štítok obsahuje základné informácie o pneumatike – názov dezénu, identifikačnú značku, triedu a rozmer.

Zaradenie do kvalitatívnej triedy

Významnou zmenou v označovaní je úprava klasifikácie, ktorá bola v predchádzajúcej podobe nešťastne riešená. Pôvodne sa totiž úspora paliva a brzdná dráha na mokrom povrchu zaraďovali do tried označených A až G, ale z nepochopiteľného dôvodu bola vynechaná trieda D. Na novom štítku existuje len 5 tried – A až E. Z označenia úplne zmizla trieda G, zatiaľ čo sa triedy E a F posunuli o rad vyššie. Mnohí odborníci však kritizujú aj nové označenie. Vodiči totiž prídu o ľahké porovnanie lacnejších modelov pneumatík, pretože všetky budú zaradené do najhoršej triedy E.

pneumatika

Európske označovanie pneumatík sa mení.

Vonkajšia hlučnosť

Hlučnosť pneumatík sa udáva v decibeloch a v novom označení je zaradená do tried A až C.

QR kód

Všetky nové štítky na pneumatikách obsahujú aj QR kód. Keď ho načítate, môžete ľahko zistiť, či sú uvedené informácie správne. Cieľom nariadenia je vyriešiť problém s nepoctivými obchodníkmi, ktorí zámerne uvádzali lepšie známky, ktoré nezodpovedali skutočnosti.

Piktogram priľnavosti na snehu

Na nových štítkoch môžete naraziť na symbol snehovej vločky. Nájdete ho na zimných alebo na celoročných pneumatikách. Piktogram potvrdzuje, že pneumatiky spĺňajú európske bezpečnostné štandardy a spoľahlivo zvládajú jazdu pri veľmi nízkych teplotách.

Piktogram priľnavosti na ľade

Nový je aj symbol ľadom pokrytého vrcholu hory. Štítky doplnené týmto piktogramom potvrdzujú, že pneumatiky spĺňajú prísne kritériá pre jazdu na ľade.

Európske štítky vám uľahčia výber pneumatík a vďaka prehľadnému zaradeniu do tried podľa spotreby paliva vám ušetria aj nejaké peniaze. Pri výbere novej súpravy pneumatík sa ale nespoliehajte len na označenie – zoznámte sa s výsledkami nezávislých testov pneumatík, v ktorých boli rôzne modely porovnávané v praxi.

 

Zdroj fotografií: Pirelli, Depositphotos

 

Nahoru