Vážení zákazníci, dňa 19.7.2024 bude predajňa servis a sklad otvorený len do 15:00. Za pochopenie ďakujeme.

Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Bodový systém funguje v ČR už trinásty rok. Ako si môžu českí vodiči odpísať „trestné“ body?

Na Slovensku systém bodového hodnotenia vodičov nemáme, ale v Českej republike bol tzv. bodový systém zavedený v roku 2006. Jeho cieľom bolo motivovať vodičov k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky a zamedziť opakovaniu dopravných priestupkov. Za tie sa okrem pokuty za dopravné priestupky dávajú tzv. trestné body s rôznou sadzbou, ktoré sa sčítajú, a po dosiahnutí limitu 12 bodov je vodičovi odobraté vodičské oprávnenie. Od svojho vzniku sa bodový systém výrazne sprísnil. A aj v blízkej budúcnosti chystá české ministerstvo dopravy návrhy na ďalšie zmeny v „neprospech“ vodičov.

Bodový systém, dopravní přestupky

Bodový systém platí v Českej republike od roku 2006. Aké postihy hrozia vodičom? Nedisciplinovaní vodiči môžu prísť o vodičské oprávnenie na celý rok.

Každý, kto v Českej republike dostane vodičské oprávnenie, sa tiež automaticky zaraďuje do bodového systému s počiatočným nulovým stavom konta. Za každý priestupok sa mu „trestné“ body pripočítajú, a keď dosiahne dvanásť bodov, príde o vodičský preukaz na dobu stanovenú príslušným orgánom. Body zaznamenáva do registra vodičov obecný úrad, ktorý má právomoc odobrať vodičské oprávnenie. Stav svojho bodového konta môže každý vodič v ČR zistiť v registri vodičov, na hociktorom Czech POINTe alebo z dátovej schránky.

Pridelením bodov sa českým vodičom neodpúšťajú pokuty za dopravné priestupky, výška peňažnej sankcie je závislá od závažnosti porušenia pravidiel podľa vyhlášky. Aké teda hrozia vodičom postihy?

Bodový systém a pokuty za dopravné priestupky

Presné informácie o aktuálnom počte bodov, pokutách za dopravné priestupky a trestoch odňatia slobody za najzávažnejšie porušenie predpisov možno nájsť v Zákone č. 361/2000 Sb. Za jeden priestupok je možné dostať najviac 7 bodov. Body sa udeľujú za závažné činy, akými sú napríklad vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, neposkytnutie pomoci účastníkom dopravnej nehody alebo vedenie vozidla po zadržaní vodičského oprávnenia. Za stredne závažné priestupky, za ktoré vodič dostane 4 až 5 bodov, je považované napríklad nedanie prednosti v jazde, jazda na červenú alebo jazda vo vozidle, ktoré je technicky nespôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách. Za najmenej závažné, ale stále bodované priestupky, sa udeľujú 2 body. Patrí sem vedenie vozidla s telefónom v ruke, prekročenie rýchlosti v obci o max. 20 km/hod. (mimo obec 30 km/h) a neoznačenie prekážky spôsobené vodičom vozidla.

Pre nepozorných alebo nedisciplinovaných vodičov to znamená, že stačí, keď sa v jednom roku dopustia dvoch stredne závažných a jedného menej závažného priestupku, a hneď sa ocitnú na celý rok bez možnosti vedenia motorového vozidla.

Viete, že nové autá si už samy zavolajú záchranku?

Odobratie vodičského oprávnenia

Keď získa český vodič za priestupky dvanásť bodov, je mu odobratý vodičský preukaz a o jeho navrátenie môže požiadať najskôr za 1 rok a po absolvovaní preskúšania spôsobilosti viesť vozidlo v autoškole. Preskúšanie zahŕňa tie isté úlohy, aké sú na záverečných skúškach, čiže test zo znalostí pravidiel cestnej premávky, skúšku zo znalostí týkajúcich sa údržby vozidla a skúšobnú jazdu.

Ak vodič po spáchaní priestupku nedosiahne dvanásť bodov a v nasledujúcom kalendárnom roku nie je pristihnutý pri ďalšom priestupku, automaticky sa mu odpíšu 4 body, v ďalšom roku ďalšie 4 body a po treťom roku „bez bodov“ má opäť na konte 0 bodov.

Bodov sa možno zbaviť aj doložením absolvovania školenia bezpečnej jazdy, ktoré nie je staršie ako 1 mesiac pred jeho predložením. V tomto prípade sa odčítajú 3 body a táto možnosť sa dá využiť iba jedenkrát za rok. Má to ale háčik. Preto, aby bolo možné odčítať body za školenie, nesmie byť na vodičovom konte viac ako 10 bodov a súčasne žiadny spáchaný priestupok nesmie byť obodovaný číslom 7, tzn., že ak niektorý z priestupkov spadá do kategórie tých závažných, nemá český vodič šancu. V článku 6 tipov na bezpečnú jazdu bez bodov si môžete prečítať, ako jazdiť tak, aby ste sa bodom pokiaľ možno vyhli.

A nezabudnite, že jazdiť bezpečne znamená mať aj bezpečné pneumatiky! Nemáte už opotrebovanú vzorku dezénu? Myslite na svoje vozidlo a kúpte mu kvalitné značkové pneumatiky!

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru