Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Už zanedlho aj Bratislava spustí systém rezidentského parkovania

Parkovací systém na Slovensku je zatiaľ viac-menej rovnaký vo všetkých slovenských mestách. Centrá miest sa delia na zóny, v ktorých sa priemerná cena za hodinu parkovania pohybuje okolo jedného eura. Od roku 2021 prechádza aj Bratislava na nový systém rezidentského parkovania. Aké zmeny sa chystajú? 

Koleso auta v modrej zóne

Od roku 2021 funguje v Bratislave nový systém rezidentského parkovania. Čo všetko sa zmení?

Férové parkovanie v Bratislave 

Počet áut neustále rastie, a tak mestá hľadajú čo najľahšie spôsoby, ako na vymedzenom území regulovať dopravu, vyberať poplatky za parkovanie a kontrolovať nastavené pravidlá. Bratislava patrí medzi posledné veľké európske mestá, ktoré doteraz nemajú zavedený systém regulovaného parkovania. To sa však onedlho zmení. Od roku 2021 prechádza aj Bratislava na nový systém rezidentského parkovania, ktorý má predovšetkým zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom v daných mestských častiach.

Čo sa zmení

Rovnako ako v iných slovenských mestách sa bude rezidentské parkovanie postupne zavádzať v centrách mestských častí a v blízkosti trás mestskej hromadnej dopravy. Práve na týchto miestach existuje výrazný problém s parkovaním. V danom čase budú môcť parkovať vo vybraných zónach len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Všetko bude závisieť predovšetkým od toho, či má alebo nemá vodič trvalý pobyt v Bratislave. Pre tých, ktorí do hlavného mesta dochádzajú za prácou, boli zriadené nové parkoviská a bola zlepšená kvalita a dostupnosť verejnej dopravy.

Rezidentská parkovacia karta

Rezidentská karta umožňuje parkovať bez ďalšieho poplatku v zóne, pre ktorú bola vydaná. Rezidentom, čiže vlastníkom parkovacej karty, je fyzická osoba, ktorá má vo vymedzenej oblasti trvalý pobyt a vzťah ku konkrétnemu vozidlu. Na jednu domácnosť môžu byť vydané až tri rezidentské karty. Za prvú rezidentskú kartu zaplatí majiteľ vozidla 39 eur za rok, rezidentská karta pre druhé auto v domácnosti bude stáť 150 eur za rok a v prípade rezidentskej karty pre tretie auto v domácnosti 500 eur za rok. Mimo svojej vlastnej rezidentskej zóny bude v inej spoplatnenej zóne rezident platiť poplatok za parkovanie podľa hodinovej sadzby, tzn. od 0,50 eur až do 2 eur za hodinu v závislosti od tarifného pásma.

Návštevnícka parkovacia karta 

Osoby, ktoré v danej oblasti nemajú štatút rezidenta, budú parkovať podľa pravidiel pre návštevníkov. V rámci rezidentskej karty získa rezident 100 hodín voľného parkovania za rok pre iné vozidlo vo vlastnej zóne, ktoré môže využiť napríklad pre rodinu či návštevu. Pre nich je určená tzv. návštevnícka karta, ktorá umožňuje parkovať bez ďalšieho poplatku v zóne, pre ktorú je vydaná. Ak pre domácnosť v danej oblasti nebola vydaná žiadna rezidentská karta, môže rezident využiť až 150 hodín voľného parkovania za rok pre iné vozidlo v rámci svojej zóny. Cena poplatku za hodinu parkovania pre nerezidentov bez návštevníckej karty zostane v spoplatnených zónach rovnaká, tzn. od 0,50 eur až do 2 eur za hodinu v závislosti od tarifného pásma.

Bonusová parkovacia karta

Za príplatok 10 eur za rok môže rezident získať k svojej parkovacej karte navyše dvojhodinový denný bonus na parkovanie v iných spoplatnených zónach. Týka sa to aj toho, ktorý nemá trvalý pobyt v regulovanej zóne a nepotrebuje rezidentskú kartu. Podmienkou však je trvalý pobyt v niektorej mestskej časti hlavného mesta.

Abonentská parkovacia karta

Abonentom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v danej oblasti. Prípadne osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia so sídlom alebo prevádzkarňou v spoplatnenej zóne. Abonenti môžu parkovať v danej zóne na základe tzv. abonentskej karty za ročný poplatok 1500 eur.

Parkovacie zóny v iných vybraných slovenských mestách

Systém rozdelenia parkovacích zón a používania parkovacích kariet je dosť podobný aj v iných slovenských mestách. Rozdiely sú však v oblasti dopravného značenia, v cenách a v systéme výberu parkovného. Aby ste získali lepší celkový prehľad, pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku o fungovaní parkovacích zón aj v iných slovenských mestách. Zmeny pravidiel budeme pre vás sledovať a tabuľku budeme pravidelne aktualizovať.

MESTO PARKOVACIE ZÓNY
 
Košice Košice sú rozdelené na tri tarifné zóny.

  1. Centrálna mestská zóna
  2. Rezidentské lokality (1 – 10)
  3. Parkoviská (tarifné pásmo 1 – 4)
 
Prešov

Prešov rozdelil parkovacie zóny s regulovaným parkovaním:

Zóna 1 (Centrum mesta)

Zóna 2 (Táborisko)

Tarifné pásma parkovania: 

Pásmo A – červené 

Pásmo B – oranžové

Pásmo C – zelené

Pásmo D – hnedé

Pásmo R – modré

Pásmo N – žlté

 
Žilina
 
Banská Bystrica V centre Banskej Bystrice sú tri parkovacie zóny. Zóna 1, 2 a 3. 
 
Nitra Nitra má dve parkovacie zóny. 

Na cestách po slovenských mestách si všímajte dopravné značenie a nenechajte sa zaskočiť ani menej známymi dopravnými značkami, ktoré by vás mohli prekvapiť. A keď už budete v Bratislave, navštívte náš autoservis a pneuservis, kde sa na vaše auto pozrieme a poradíme vám aj s výberom vhodných pneumatík.

 

Vybrať si nové pneumatiky online

 

Zdroj fotografie: Depositphotos

Nahoru