Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Kam s nimi? Staré pneumatiky môžete bezplatne odovzdať na zberných miestach

U nás ako aj vo svete sa stále nájdu ľudia, ktorí vyvážajú pneumatiky do lesa, na nelegálnu skládku alebo ich hodia do priekopy pri ceste. Ak ich však nikto neodprace, budú tam ležať pokojne ešte 400 rokov. Pritom existuje bezplatný a jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť starých pneumatík. Ak ho využijete, nebudete mať zlé svedomie a príroda zostane nedotknutá. Prečítajte si, kde môžete pneumatiky odovzdať a ako môžete predĺžiť ich životnosť, aby ste nemuseli tak často kupovať nové.

Nelegálne vyhadzovanie pneumatík do prírody

Neexistuje žiadny dôvod na vyvážanie pneumatík do prírody. Na Slovensku je dostatok zberných miest, ktoré ich bezplatne prevezmú a správne spracujú.

Aký vplyv majú pneumatiky na životné prostredie?

Pneumatiky majú vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu. Od získavania vstupných surovín a výroby cez distribúciu k zákazníkom až po samotné používanie a koniec životnosti. Najzávažnejší vplyv na životné prostredie má ich používanie. Spôsobuje ho najmä spotreba paliva a hluk, ktorý pneumatiky produkujú pri odvaľovaní. 

Nezanedbateľný vplyv na životné prostredie majú aj nepoužiteľné a staré pneumatiky. Preto je dôležité vedieť, ako s nimi nakladať. Mnohí vodiči si stále myslia, že za odovzdanie pneumatík musia platiť. Možno preto ich ledabolo odhadzujú na rôzne miesta, čím zhoršujú životné prostredie. 

V súčasnosti ale legislatíva hovorí v prospech peňaženiek konečných používateľov. Zberné miesta prevezmú pneumatiky bezplatne a pošlú ich na ďalšiu recykláciu. Rozdrvená guma a oceľ sa potom používa ako prímes do asfaltu alebo na výrobu podlahových krytín a protihlukových izolácií. Niektoré značky majú dokonca konštrukciu pneumatík vymyslenú tak, aby sa dala použiť na výrobu nových pneumatík.

Čo hovorí zákon o spätnom zbere pneumatík 

Túto problematiku upravuje Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý výrobcom a distribútorom ukladá povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady spätný zber pneumatík od konečného používateľa. A to bez ohľadu na značku, dátum uvedenia na trh, bez podmienky kúpy nového výrobku a bez nároku na odplatu.

  • Výrobca pneumatík je povinný prevziať staré pneumatiky alebo zabezpečiť ich spätný zber prostredníctvom distribútora.
  • Distribútor pneumatík, ktorý pneumatiky predáva alebo poskytuje službu výmeny pneumatík konečnému používateľovi bez toho, aby ich predával, je povinný zabezpečiť spätný zber pneumatík na svojich predajných miestach.
  • Konečný používateľ pneumatík je povinný odovzdať staré pneumatiky výrobcovi alebo distribútorovi, prípadne na zberný dvor alebo iné miesto, ktoré obec určí. Nesmie ich likvidovať skládkovaním – za tento prečin hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 500 eur, právnickej osobe a podnikateľovi až do výšky 120 000 eur.

Staré pneumatiky v lese

Ako konečný používateľ nesmiete opotrebované alebo staré pneumatiky vyvážať do lesa ani na skládky. Nehľadiac na dlhý čas ich rozkladu vám za to hrozí pomerne vysoká pokuta.

Zoznam a mapy zberných miest pneumatík

Systém spätného zberu pneumatík funguje na dvoch úrovniach, preto existujú aj dva zoznamy miest, kde môžete ako konečný používateľ odovzdať pneumatiky. 

  • Individuálny systém – výrobca prevádzkuje zberné miesto samostatne pod svojím menom a na vlastné náklady. 
  • Kolektívny systém – zberné miesta prevádzkuje právnická osoba odlišná od výrobcu pneumatík, ktorá je na to oprávnená. Takou je napríklad spoločnosť Eltma. Mapu zberných miest spoločnosti Eltma nájdete na jej webovej stránke. Stačí tam zadať svoje PSČ a hneď viete, kam máte so svojimi pneumatikami vyraziť.

Nezabudnite však, že pneumatiky by ste mali odovzdávať priebežne, najlepšie hneď po ich výmene. Ak na miesto spätného odberu priveziete veľké množstvo pneumatík, musíte počítať s tým, že vás môžu odmietnuť z dôvodu plnej kapacity.

Ako predĺžiť životnosť pneumatík?

Životnosť pneumatík nezávisí len od veku. Ovplyvňuje ju aj to, ako ich používate alebo ako sa o ne staráte. Ak to budete robiť správne, dosiahnete maximálny výkon aj vysoký počet najazdených kilometrov. S rozvahou ale pristupujte už k ich výberu. Pred kúpou zohľadnite vlastnosti, ako je hlučnosť a valivý odpor, ktorý má vplyv na spotrebu paliva. Pri rozhodovaní vám môžu pomôcť ekologické štítky alebo nezávislé testy pneumatík.

Ako teda zabrániť predčasnému opotrebovaniu pneumatík?

  • Používajte správne pneumatiky určené na dané ročné obdobie.
  • Dodržujte zásady správneho uskladnenia.
  • Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. Hodnota o 0,5 baru nižšia ako odporúčaná znamená zvýšenie spotreby paliva o 5 %.
  • Aspoň raz ročne si nechajte skontrolovať geometriu.
  • Pneumatiky zbytočne nezaťažujte veľkým nákladom.

Po prezutí môžete v našom pneuservise bezplatne odovzdať aj svoje staré pneumatiky. Prevezmeme ich a hneď vám namontujeme nové.

 

Vybrať si nové pneumatiky

Zdroj fotografií: Depositphotos

Nahoru