Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

[VEĽKÝ PORADCA] Všetko, čo potrebujete vedieť o žiadosti, vydaní a výmene vodičského preukazu

Ste čerstvým absolventom autoškoly, končí vám platnosť vodičského preukazu alebo dokonca už uplynula doba jeho platnosti? V tomto článku vám poradíme, ako postupovať pri žiadosti o nový, koľko vás to bude stáť alebo čo vám hrozí, ak si vodičský preukaz nestihnete včas vymeniť.

nový vodičský preukaz

Nový vodičský preukaz vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Vyzdvihnete si ho na tom istom mieste.

V článku sa dozviete:

 1. Čo potrebujete na podanie žiadosti o vodičský preukaz
 2. Ako požiadať o vydanie vodičského preukazu
 3. Kedy môžem požiadať o vodičský preukaz
 4. Ako dlho trvá vydanie vodičského preukazu v roku 2022
 5. Koľko stojí (urýchlené) vydanie vodičského preukazu
 6. Čo sa stane, ak uplynula doba platnosti vodičského preukazu
 7. Kde si môžem vymeniť vodičský preukaz, ak sa skončila jeho platnosť
 8. Čo ak sa rozhodnem, že už nechcem šoférovať
 9. Čo je medzinárodný vodičský preukaz
 10. Ako získať vodičský preukaz na motocykel

Čo potrebujete na podanie žiadosti o vodičský preukaz

Bez ohľadu na to, či sa chystáte získať svoj úplne prvý vodičský preukaz, či vám končí platnosť toho súčasného alebo ste ho stratili, o nový doklad musíte najprv požiadať. Pritom ste povinní:

 • vyplniť formulár žiadosti o vydanie vodičského preukazu,
 • predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • spĺňať podmienky § 77, ods. 1 písm. c) a h) až p) zákona o cestnej premávke
 • a prípadne priniesť vodičský preukaz, ktorý je predmetom výmeny.

Ak ste práve zložili skúšky, budete musieť doložiť aj:

 • posudok o zdravotnej spôsobilosti,
 • doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý vám vydá autoškola (nie starší ako 6 mesiacov)
 • a čestné vyhlásenie.

O niečo horšia situácia nastane pre vás vtedy, ak vám bol vodičský preukaz odobratý. Aby ste ho získali späť po uplynutí trestu, budete musieť absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti, v prípade dvojročného a dlhšieho trestu aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Skrátili vám dobu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo? Potom k žiadosti priložte aj rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

Ako požiadať o vydanie vodičského preukazu

O vydanie vodičského preukazu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Nemusíte mať so sebou ani fotografiu na doklady, na mieste vás odfotografujú. Vezmite si teda len vyššie uvedené doklady. Vzor formulára nájdete síce na internete, ale originál vám poskytne až príslušný úrad. Každý má totiž svoje unikátne evidenčné číslo.

Kedy môžem požiadať o vodičský preukaz

Začínajúci vodiči môžu vyraziť na úrad až po zložení skúšok v autoškole, ktorá vydá aj doklad o odbornej spôsobilosti. Ak chcete vymeniť starý vodičský preukaz bez uvedeného dátumu platnosti, máte čas 

 • do 31. decembra 2023 v prípade dokladov vydaných do 30. apríla 2004, 
 • resp. do 31. decembra 2032 v prípade dokladov vydaných do 18. januára 2013. 

Vodičské preukazy vydané od 19. januára 2013 majú platnosť 15 alebo 5 rokov a ich výmenu musíte stihnúť pred koncom ich platnosti. Počítajte však aj s lehotou na spracovanie žiadosti. V prípade, že ste vodičský preukaz stratili, je poškodený, zmenili sa údaje v ňom uvedené alebo vám bol odcudzený, požiadajte o nový, najlepšie ihneď.

vodičský preukaz na nákladné vozidlá

Platnosť vodičského preukazu na nákladné vozidlo je 5 rokov. Pri žiadosti o výmenu za nový sa postupuje rovnako ako v prípade osobných automobilov.

Ako dlho trvá vydanie vodičského preukazu v roku 2022

Štandardná lehota na vydanie vodičského preukazu je do 30 dní, a to aj v prípade toho úplne prvého. Ak ho potrebujete rýchlejšie, môžete požiadať o vydanie v skrátenej lehote do 2 pracovných dní. Doklad nie je možné doručiť na adresu, musíte si ho vyzdvihnúť osobne na tom istom mieste, kde ste oň požiadali.

Koľko stojí (urýchlené) vydanie vodičského preukazu

Získať vodičský preukaz nie je lacná záležitosť, o čom svedčia v súčasnosti aj ceny v autoškolách. Správny poplatok spojený s vydaním dokladu je v porovnaní s týmito cenami zanedbateľný.

 • Za vydanie alebo výmenu vodičského preukazu do 30 dní zaplatíte 6,50 €. Táto suma je rovnaká aj v prípade rozšírenia vodičského oprávnenia.
 • Za vydanie vodičského preukazu v skrátenej lehote zaplatíte 26 €.

Čo sa stane, ak uplynula doba platnosti vodičského preukazu 

Každý vodič je povinný sledovať, dokedy má platný vodičský preukaz. Na niektorých starších typoch je uvedený len dátum vydania a ich výmenu musíte stihnúť do termínov, ktoré sme v tomto článku už uviedli. Ak však tieto termíny nedodržíte a starý vodičský preukaz si nestihnete včas vymeniť, stratíte oprávnenie viesť motorové vozidlo

Sadnúť si v takomto prípade za volant by vás mohlo stáť až 30 € v blokovom konaní a až 100 € v správnom konaní. Preto neodkladajte výmenu vodičského preukazu na poslednú chvíľu a platnosť dokladu radšej hneď skontrolujte.

Kde si môžem vymeniť vodičský preukaz, ak sa skončila jeho platnosť

Pozreli ste sa do peňaženky a zistili ste, že vypršala platnosť vášho vodičského preukazu alebo sa zmenili údaje, ktoré sú v ňom uvedené? Nemusíte mať strach z preskúšania v autoškole. Stačí, ak si v zákonom stanovenej lehote požiadate o vydanie nového, a to rovnakým spôsobom ako pri bežnej výmene. Úrady ale hriešnikov môžu potrestať pokutou, preto na nič nečakajte a obnovte si vodičský preukaz čo najskôr.

Čo ak sa rozhodnem, že už nechcem šoférovať

Ak už nechcete ďalej šoférovať, môžete sa vzdať svojho vodičského oprávnenia. Tento akt je ale nezvratný, a keby ste sa v budúcnosti rozhodli, že zase chcete šoférovať, budete musieť absolvovať vodičský kurz v autoškole ako začínajúci vodič.

Vzdanie sa vodičského oprávnenia je potrebné písomne oznámiť orgánu Policajného zboru a je účinné odo dňa oznámenia, ktoré musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu pobytu,
 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo,
 • dátum udelenia vodičského oprávnenia,
 • skupinu alebo skupiny vodičských oprávnení, ak sa chcete vzdať len niektorej z nich.

K oznámeniu priložíte aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné vodičské oprávnenie uvedené.

Čo je medzinárodný vodičský preukaz

Ak plánujete jazdiť mimo EÚ, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, budete potrebovať medzinárodný vodičský preukaz. Žiadosť o jeho vyhotovenie vybavíte tiež na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. So sebou si vezmite platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike, doklad totožnosti a fotografiu na doklady. Ide o papierový doklad, takže vás na mieste nevyfotografujú. Vybavíte ho na počkanie a stojí 6,50 €.

Na úrade vyplníte žiadosť, do ktorej uvediete aj krajiny, kde budete jazdiť. Existujú totiž dva typy medzinárodných vodičských preukazov:

 • podľa Ženevského dohovoru z roku 1949 (platí 1 rok)
 • alebo podľa Viedenského dohovoru z roku 1968 (platí 3 roky).

Nie vždy daný štát akceptuje jeden alebo druhý preukaz, závisí to od toho, ktorý dohovor podpísal. Niektoré štáty podpísali oba dohovory, takže v nich môžete jazdiť s oboma typmi preukazov. Na cestu si však vezmite aj váš slovenský vodičský preukaz, ktorý v prípade policajnej kontroly budete musieť tiež predložiť. Medzinárodný vodičský preukaz nepotrebujete napr. vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku alebo Nórsku.

medzinárodný vodičský preukaz dohovory

Plánujete si na dovolenke v zahraničí vypožičať auto? Zistite, či nebudete potrebovať medzinárodný vodičský preukaz.

Ako získať vodičský preukaz na motocykel

Vodičské oprávnenia na motocykel sa delia podľa objemových a výkonnostných kategórií, preto by ste mali vedieť ešte pred zápisom do autoškoly, aký vodičský preukaz na motocykel potrebujete. Ak chcete jazdiť na skútri alebo mopede do 50 cm3 a máte napr. vodičské oprávnenie skupiny B, autoškolu na motocykel už absolvovať nemusíte. V prípade skupín A1, A2 a A vás ale čaká približne mesiac jázd a teórie so záverečnými skúškami. O  vodičský preukaz potom požiadate rovnakým spôsobom ako v prípade auta. 

Nezmeškali ste náhodou výmenu vodičského preukazu? Radšej si hneď skontrolujte, kedy končí jeho platnosť, aby ste nedostali pokutu. Pri cestnej kontrole však môžete dostať aj peňažný trest za ojazdené pneumatiky. Preto skontrolujte minimálnu hĺbku dezénu, a ak už nespĺňa zákonom stanovený limit, vymeňte pneumatiky za nové.

 

Vybrať si pneumatiky overených značiek

 

Zdroj fotografií: Depositphotos

Nahoru